Eat Local Organic Food!

ČTENÍ ŠTÍTKŮ A ROZLIŠOVÁNÍ KATEGORIÍ PRODUKTŮ BY MĚLY BÝT JEDNY ZE ZÁKLADNÍCH DOVEDNOSTÍ ODBORNÍKŮ VE SPOLEČNOSTI HORECA.

šťáva

ŠŤÁVA – produkt získaný z jednoho nebo více druhů zdravého, zralého, čerstvého nebo chlazeného ovoce a zeleniny. Má barvu, chuť a vůni charakteristické pro šťávu z ovoce a zeleniny, ze kterých je získávána. Do šťávy lze přidat dříve oddělenou dřeň a dužinové buňky. Je zakázáno přidávat barviva, náhražky cukru (sladidla), konzervační látky (konzervanty) a příchutě jiné než získané z ovoce a zeleniny, z nichž je tato šťáva vyrobena. Šťávy mohou být obohaceny o vitamíny a minerální soli. V prosinci 2011 se Evropský parlament rozhodl zakázat přidávání cukru k ovocným šťávám, což uzákonilo běžnou praxi. Podle nařízení ministra zemědělství a rozvoje venkova [Polské republiky] ze dne 8. února 2013 o podrobných požadavcích na obchodní jakost ovocných šťáv a nektarů ze dne 28. října 2013 nelze do všech ovocných šťáv přidávat žádné cukry. Šťávy lze rozdělit podle různých kritérií s ohledem na: druh suroviny (ovoce, zelenina, ovoce a zelenina), druh polotovaru (přímo vylisované, rozředěné ze zahuštěné šťávy), tepelné zpracování (nepasterizované – tzv. jednodenní, pasterizované), vzhled a konzistenci (čiré, přirozeně zakalené, protlakové).

nektar

NEKTAR – obsahuje od 25 do 100 % ovocné / zeleninové šťávy / pyré v závislosti na druhu ovoce nebo zeleniny, nektar se získává přidáním vody a cukru a/nebo medu a někdy kyseliny citronové do ovocné nebo zeleninové šťávy/pyré. Například jablečné, pomerančové a grapefruitové nektary obsahují min. 50 % ovocné šťávy, třešňové nektary min. 25 % a nektary z černého rybízu min. 25 %. K nektarům je zakázáno přidávat barviva a konzervační látky (konzervanty) a příchutě jiné než získané z ovoce a zeleniny, z nichž je tento nektar vyroben. Barva, chuť a hustota tedy závisí na použitém ovoci nebo zelenině. Nektary jsou proto cenným a plně přírodním produktem. Nektary jsou často vyráběny z ovoce s příliš kyselou a drsnou chutí, tedy 100% šťáva by byla nechutná, například z třešně, černého rybízu nebo arónie, nebo by šťáva byla příliš hustá, jako je tomu například u banánů. Pokud je například do šťávy, obsahující 100 % ovocné složky, přidán med, který není povolen pro šťávu, ale je povolen pro nektar, bude tento produkt označován také jako nektar. Do nektarů typu light lze přidat náhražky cukru (sladidla).

ovocný a zeleninový nápoj

Ovocný a zeleninový nápoj – nápojová skupina je velmi široká. Nejlepší je volit zeleninové a ovocné nápoje, které podle definice GUS musí obsahovat min. 20 % přidané šťávy nebo ovocného a/nebo zeleninového pyré. Takové nápoje jsou bohaté na živiny z ovoce či zeleniny. Ovocné a zeleninové nápoje lze pasterizovat nebo chemicky konzervovat. V nápojích se mohou používat barviva, nepřírodní příchutě, sladidla, zahušťovadla a další povolené přísady, které dodávají příchuť, aroma, ale mohou být také přidány k obohacení nápoje. Pokud se například do 100% ovocné šťávy přidá koření nebo jeho výtažky, musí být tento produkt z právního hlediska označován jako nápoj. Z některého ovoce se neprodukují šťávy a nektary, protože by byly příliš kyselé, např. citron, limeta.

zahuštěná ovocná nebo zeleninová šťáva (koncentrát)

ZAHUŠTĚNÁ OVOCNÁ NEBO ZELENINOVÁ ŠŤAVA (koncentrát ovocné nebo zeleninové šťávy) – zahuštěná ovocná šťáva je produkt získaný z jednoho nebo více druhů ovoce nebo zeleniny odstraněním části vody v nich obsažené fyzikálními metodami, nejčastěji odpařováním (ačkoli se také používá metoda zmrazení). Zahuštěná šťáva je kondenzovaná forma hotové šťávy, která má všechny vlastnosti, jako je chuť a barva, a složky, jako jsou vitamíny, vláknina, a všechny další složky cenné pro náš organismus. Doplnění vodou ve správném poměru k původní hodnotě (rozředění) obnoví zahuštěnou šťávu do stavu připraveného k požití. Moderní průmysl v oblasti výroby šťáv (výroba hotových šťáv) je založen hlavně na rozředění zahuštěné šťávy a aseptickém balení do jednotkových obalů.

ovocné sirupy

Ovocné sirupy patří do samostatné kategorie a nemohou být zařazeny do žádného z výše uvedených produktů. Podíl ovocné šťávy v sirupech není zákonem stanoven, je povoleno používat mnoho látek s technologickou funkcí, jako jsou zahušťovadla a barviva, proto ovocné sirupy nelze nazvat „zahuštěnými šťávami“.

PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO ŠŤÁVY

1) Podle směrnice EU z dubna 2012 (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/12/ES ze dne 19. dubna 2012, kterou se mění směrnice Rady 2001/112/ES o ovocných šťávách a některých podobných výrobcích určených k lidské spotřebě) výrobci nesmějí přidávat do všech ovocných šťáv žádné cukry (bílý cukr, ovocný cukr, cukrové sirupy, glukózo-fruktózové sirupy, kukuřičné sirupy a další). Cukr lze přidávat do zeleninových a zeleninovo-ovocných šťáv, jakož i do nektarů a nápojů. Podle interpretace nesmí být cukr přidáván do 100% zeleninových a zeleninovo-ovocných šťáv.

2) Směrnice o šťávách ze dne 27. dubna 2012 byla v Polsku zavedena příslušnými nařízeními. Podle nařízení ministra zemědělství a rozvoje venkova ze dne 8. února 2013 měnícím nařízení o podrobných požadavcích na obchodní jakost ovocných šťáv a nektarů (Sbírka zákonů 2013 pol. 327), nelze ode dne 28. října 2013 do žádných ovocných šťáv uvedených na trh přidávat žádné cukry. V ovocných šťávách jsou přítomny pouze cukry přirozeně přítomné v ovoci, ze kterého byly vyrobeny. Ovocné šťávy proto nemohou být v žádném případě označovány jako oslazené výrobky. Navíc podle pokynů Evropské komise nebylo do 28. října 2013 povoleno přidávat cukry do všech 100% šťáv, což vyplývá z definice 100% šťávy (do 100% šťávy nelze přidávat žádné přísady, včetně cukru).

3) Obsah cukru ve 100 g šťávy vyrobené ze zahuštěné šťávy a NFC šťávy (Not From Concentrate), obvykle nazývané přímé, jakož i ovoce, ze kterého byly tyto šťávy vyrobeny, je velmi podobný. Podle zákona je přidávání cukrů do ovocných šťáv zakázáno. Také se nesmí odstraňovat přirozeně se vyskytující cukry. Je to jedna z podmínek pro zachování plné přirozenosti a pravosti šťáv. Průměrný kalorický obsah ovoce a ovocné šťávy je 40–50 kcal / 100 g produktu, zatímco obsah kalorií pšeničné housky bez přísad je 270 kcal / 100 g. Kalorická hodnota šťávy ředěné ze zahuštěné šťávy a ovocné šťávy (tzv. přímé) je prakticky stejná.

4) Převážná většina ovoce a zeleniny a šťáv z nich získaných, přičemž se berou v úvahu také bílkoviny, tuky a jiné cukry než sacharidy, poskytuje ve 100 g méně než 50 kcal a charakterizuje se průměrným glykemickým indexem.

5) Ovocné a zeleninové šťávy poskytují značné množství minerálních látek – především draslík, zvláště velmi důležitý v souvislosti s nadměrným příjmem sodíku a rovnováhou sodíku a draslíku. Šťávy jsou navíc zdrojem antioxidačních látek, které jsou důležité pro udržení dobrých požitků pro člověka a v boji proti volným radikálům, zatímco zakalené a protlakové šťávy jsou dodatečně cenným zdrojem rozpustné vlákniny (pektinů).

6) Jedna a půl sklenice pomerančové nebo grapefruitové šťávy (300 ml) pokryje přibližně denní potřebu vitamínu C (80 mg) pro dospělou osobu.

7) V průměru jedna sklenice šťávy z červené řepy (200 ml) pokrývá denní potřebu kyseliny listové pro dospělého člověka (200 µg).

8) Mrkvové šťávy jsou bohaté na beta-karoten (provitamin A) nezbytný pro správný růst a proces vidění. Průměrně jedna sklenice pokrývá poptávku dospělé osoby po vitaminu A (ve formě beta-karotenu 800 µg).[1]

9) Je zakázáno přidávat do všech šťáv a nektarů barviva a konzervanty. Je rovněž zakázáno přidávat jiné aromatické látky než ty, které pocházejí z ovoce a zeleniny, z nichž byla šťáva nebo nektar vyrobena. 

10) Do všech šťáv je zakázáno přidávat náhražky cukru (sladidla). Náhražky cukru (sladidla) jsou povoleny pro nektary typu light, což je uvedeno na obalu.


II. ŠŤÁVA JAKO JEDNA Z 5 PORCÍ OVOCE A ZELENINY

Podle doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) bychom měli konzumovat min. 400 g ovoce a zeleniny denně. Sklenice šťávy může být jednou z 5 doporučených denních porcí zeleniny a ovoce. Spolehlivá stanoviska k této otázce představují ministerstva zdravotnictví různých zemí nebo příslušné vládní agentury zabývající se veřejným zdravím a bezpečností potravin.

 

Zde jsou nejdůležitější teze kampaně

  1. a) Užívání ovocné šťávy nebo odpovídající zeleninové šťávy jako ekvivalent jedné z pěti porcí ovoce nebo zeleniny doporučené pro každodenní spotřebu je založeno na postoji vyjádřeném Světovou zdravotnickou organizací (WHO) v dokumentu „Measuring intake of fruit or vegetables“, pojmem „ovoce“ (bod 8.1) byla označena 100% ovocná šťáva jako absolutně plnohodnotný ovocný ekvivalent („Fruits should include: fruits that are fresh, canned, frozen and dried unless they are classified as vegetables regardless their high energy content, such as avocados, olives, and nuts. Only fruit juices that are 100 % pure should be considered as fruit”).
  2. b) Šťávy v souladu s doporučeními Ústavu pro potraviny a výživu mohou představovat jednu z pěti doporučených porcí ovoce a zeleniny. Podle „Zásad správné výživy dětí a mládeže a pokynů pro zdravý životní styl“ [2] vypracovaných pod vedením Mirosława Jarosze, ředitele Institutu pro potraviny a výživu [Instytut Żywności i Żywienia Polské republiky], je porce: středně velké ovoce nebo zelenina (jablko, mrkev), nebo několik menších kusů (jahody, třešně), nebo 1 miska salátu nebo 1 sklenice šťávy. Kromě toho odborný posudek Ústavu potravin a výživy [Polské republiky] – „Místo šťáv v modelu lidské výživy“[3], pod vedením prof. dr hab. med. Mirosława Jarosze z 2014 – potvrzuje, že „jedna porce ovoce nebo zeleniny může být nahrazena porcí zeleninové, ovocné nebo ovocno-zeleninové šťávy (jedna porce odpovídá jedné sklenici šťávy)“. Kromě toho IŻŻ zdůrazňuje, že strava by měla být plnohodnotná a vyvážená a měla by být také různorodá. 
  3. c) Britská instituce National Health Service (NHS) doporučuje sklenici šťávy (150 ml) jako jednu z 5 porcí ovoce a zeleniny (A glass (150 ml) of fruit juice counts as one of your recommended five daily portions of fruit and vegetables. Smoothies that are 100% fruit or vegetable can count as up to two portions towards your 5 A DAY when they contain all of the edible pulped fruit or vegetable.[4]). V Polsku jsou široce dostupné tlakové šťávy tzv. smoothie, které jsou populární a mezi spotřebiteli velmi oblíbené.

 

III. SPOTŘEBA ŠŤÁV, NEKTARŮ

1) Průměrný Polák vypije přibližně 11,7 litrů šťávy za rok na osobu (18 litrů šťávy a nektaru), což dává v průměru asi 32 ml šťávy denně na osobu (50 ml šťávy a nektaru). Naproti tomu Norové a Finové pijí v průměru 200 ml šťávy na osobu za den, což dává 1 sklenici šťávy. Ve většině zemí Evropské unie je spotřeba mnohem vyšší než v Polsku.[5] Malé množství šťáv konzumovaných v Polsku, tj. nejcennějších ovocných a zeleninových výrobků určených k pití, je způsobeno hlavně nedostatečnou informovaností spotřebitelů.

2) Průměrný kalorický obsah ovoce a ovocné šťávy je 40–50 kcal / 100 g produktu, zatímco kalorický obsah pšeničné housky bez přísad je 270 kcal / 100 g. Průměrný kalorický obsah zeleniny a 100% šťávy z nich získaných je 20–30 kcal / 100 g produktu. Kalorická hodnota šťávy ředěné ze zahuštěné šťávy a přímé šťávy (tzv. NFC) je srovnatelná. Ovoce, zelenina a šťávy z nich získané patří k nejméně kalorickým, přírodně konzumovaným produktům.

 


[1] Body 6–8 vypočtené na základě Následující údaje byly připraveny na základě: „Tabulka složení a nutričních hodnot“ H. Kunachowicz, I. Nadolna, B. Przygoda a K. Iwanow, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Varšava 2005, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům a www.nutritiondata.self.com

[2] Traczyk I., „Zelenina a ovoce v každodenním jídelníčku“, [v:] Zásady správné výživy dětí a mládeže a pokynů pro zdravý životní styl, Mirosław Jarosz a kol., IŻŻ, Varšava 2008, s. 79.

[3] Jarosz M., „Místo šťáv v modelu, lidské výživy“, IŻŻ, Varšava 2014, s. 3.

[4] http://www.nhs.uk/Livewell/5ADAY/Pages/FAQs.aspx

[5] Market Report AIJN 2014

 

Kontaktujte nás:

Juice Bar CZ, s.r.o.
Na Valech 5593/3A
722 00 Ostrava

kancelář:
+420 602 753 923
info@juice-bar.cz
ales.p@juice-bar.cz

servisní služby:
+420 606 163 895

+420 602 753 923

info@juice-bar.cz
marek.prokop@juice-bar.cz

objednávky:
objednavky@juice-bar.cz