Eat Local Organic Food!

VAŠ MALÝ PŘÍSPĚVEK DO EKOLOGIE
– UDĚLÁ VELKÝ EFEKT!

Celosvětová debata o výrobě plastů a emisi plynů do životního prostředí nabývá na dynamice. Zajištění zdrojů, zdrojů energie, zvyšování účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů a odpadu jsou nejaktuálnější a klíčové úkoly zodpovědné politiky udržitelného rozvoje. Naše „MATKA ZEMĚ“ vysílá jasné varovné zprávy, že vývoj civilizace probíhá na její úkor. Demografický růst, industrializace Evropy, Ameriky a Asie a především nezodpovědné využívání zdrojů

jsou skutečnými a zřejmými důvody pro měnící se klima, tání ledovců a vymírání druhů fauny a flóry.

„Podmaňte si zemi“ – podle autorova záměru (Starý zákon, Genesis) neznamenalo souhlas s loupeží a ničením, ale vývoj založený na harmonii, symbióze, úctě k ostatním: tomu, čemu se dnes říká sociální odpovědnost.

Každý z nás, i nejmenší účastník tohoto složitého organismu, jímž je civilizace,
má svůj přínos a už dnes vliv na to, co se stane se Zemí za 50 let.
PURENA záměrně podporuje aktivity omezující spotřebu plastů,
redukci materiálu a snižování spotřeby energie.

BALENÍ A PLASTY: NÁŠ PŘÍSPĚVEK V GLOBÁLNÍ BILANCI

      Proporcionální zajištění přístupu k energii a potravinám pro rostoucí populaci Země není možné bez technologického pokroku, zvýšené účinnosti a využívání zdrojů. Naším úkolem je udělat vše pro to, aby k tomuto pokroku došlo bez nezvratných důsledků a zátěže prostředí, v němž k nim dochází. Přístup k potravinám je vedle zvýšení účinnosti také balení, bez nichž by nebylo možné je dále distribuovat.

Purena používá moderní, velmi lehké a bariérové vícevrstvé balení, které, i když je „plastové“, je díky formě balení (velmi lehký sáček typu Doypack) a inovativní podobě „zahuštěných šťáv“ ve skutečnosti nejlehčím obalem na trhu na 1 litr spotřebované šťávy!

Dalším prvkem je snížení nákladů a dopadů logistiky na životní prostředí: dodávka 1 kg zahuštěně šťávy na vzdálenost 500 km ve vztahu k 1 kg připravené šťávy má 5krát menší emise CO2 do atmosféry na 1 litr spotřebované šťávy!

PURENA snižuje emise obalových odpadů.
Použití zahuštěných šťáv PURENA namísto hotových výrobků v kartonech nebo lahvích
snižuje spotřebu plastů 15krát pro stejné množství šťávy.
SPOTŘEBA SUROVIN
A MATERIÁLŮ

Abychom spravovali naše zdroje zodpovědně, snažíme se také minimalizovat jejich ztráty. Po mnoho měsíců provádíme intenzivní činnosti zaměřené na snižování výrobních ztrát: materiálů a surovin na méně než 0,5 %. Tomuto účelu slouží projekt automatizace a registrace všech ztrát nebo nedostatků.

ENERGIE A JEJÍ SPOTŘEBA

Naše technologie využívá elektřinu mírným způsobem. Snažíme se používat taková řešení, abychom co nejvíce snížili její spotřebu. Děláme to prostřednictvím správných nákupních rozhodnutí, například výběrem správných, energeticky přiměřených technických řešení nebo dokonce instalací moderního osvětlení LED.

VODA A JEJÍ SPOTŘEBA

Voda se používá hlavně k pasterizaci a mytí závodu. Cirkulační voda pro pasterizaci cirkuluje v uzavřeném systému, její ztráty jsou zanedbatelné. Voda použitá k čištění závodu je přeměněna na průmyslové odpadní vody, které jsou po odlehčování v podnikové čistírně odpadních vod směrovány do místní čistírny odpadních vod, která upravuje vodu a obnovuje její plnou kvalitu životnímu prostředí.

EMISE DO OVZDUŠÍ

Výrobní proces zahuštěných šťáv nebo koncentrátů a nápojů je charakterizován absorpcí tepla vzhledem k pasterační technologii. Teplo v podobě vodní páry se vyrábí v moderní kotelně spotřebovávající kapalný plyn LPG. Při použití jednoho z nejčistších paliv – plynu LPG – nepoužíváme naftu ani uhlí, a proto je emise prachu nebo škodlivých NOx minimalizována.

PŮVOD SUROVIN

... pro nás není lhostejný. Veškeré plody naší klimatické zóny používané k produkci zahuštěných šťáv, jako jsou jablka, višně, jahody, švestky, černý rybíz nebo rebarbora pocházejí z polských, tuzemských sadů. Víme také, odkud pocházejí naše pomeranče a citróny, systematicky navštěvujeme tato místa jednou za rok a kontrolujeme stav sadů a výrobní proces.

Jako Spotřebitelé a Výrobci – účastníci Trhu – jsme v rámci dostupných řešení a možností povinni dodržovat nejlepší možnosti omezující emise, výrobu odpadu nebo nepřiměřenou spotřebu zdrojů: vody a energie. Lídři jsou pak povinni hledat alternativy a technologie, které minimalizují dopad těchto aspektů na životní prostředí. PURENA se aktivně účastní tohoto procesu, protože nám záleží na čistotě našeho regionu – Krakovsko-čenstochovské jury – a také na osudu našich dětí a vnoučat, budoucích generací.

Jednatele BELFOOD Sp z o.o.
Vlastník značky PURENA

Kontaktujte nás:

Juice Bar CZ, s.r.o.
Na Valech 5593/3A
722 00 Ostrava

kancelář:
+420 602 753 923
info@juice-bar.cz
ales.p@juice-bar.cz

servisní služby:
+420 606 163 895

+420 602 753 923

info@juice-bar.cz
marek.prokop@juice-bar.cz

objednávky:
objednavky@juice-bar.cz